Foreningen

Bornholmske Flygtningevenner

Venner skaber integration og venskaber

Foreningens navn er ” BORNHOLMSKE FLYGTNINGEVENNER” og har hjemsted på Bornholm.

Foreningens formål er at yde praktisk hjælp og rådgivning til flygtninge, samt at etablere foranstaltninger af social, kulturel og humanitær art, i samarbejde med flygtninge og deres egne organisationer.

Gennem dette arbejde, skal der arbejdes på at hjælpe flygtninge til en bedre kontakt med og indslusning i det danske samfund, således at der skabes forståelse og tolerance over for flygtninge og deres situation, og således at de hverken menneskeligt eller socialt isoleres.

Bornholmske Flygtningevenner har de sidste år øget antallet af aktive medlemmer. Dette har været en forudsætning for, at vi har kunnet løse en af vore vigtigste opgaver: at skaffe danske kontaktfamilier til det antal nye kvoteflygtninge, som vi hvert år modtager på Bornholm. Familier matches og der følges op ved hjælp af personlig kontakt, møder og kursusdage.

Vort kolonihaveprojekt har været i gang i mange år og det vokser stille og roligt. Vi tilbyder nye flygtninge ½ kolonihave vederlagsfrit det første år, derefter overtager de selv udgift og andre forpligtelser. Mange ser det som et meget vigtigt tilskud til husholdningen, og der dyrkes alt fra kartofler til eksotiske planter af indførte frø fra østen. Vi har stor glæde af at mødes i kolonihaverne med kaffekurven nogle gange i løbet af sommeren.

Alle enkeltpersoner, som støtter foreningens formål, kan optages som medlemmer. Årligt kontingent er 150,00 kr.

Bornholmske Flygtningevenner blev etableret på en stiftende generalforsamling den 18. november 1987 i Præstegårdsladen i Rønne. Initiativtagerne var Solweig Halborg og Erling Sand.

På daværende tidspunkt var der lige kommet en gruppe på 10 libanesiske flygtninge til Bornholm.

I oktober 1992 kom der store grupper flygtninge fra Jugoslavien til Danmark. Der blev hurtigt åbnet 4 asylcentre på Bornholm og til alle centrene blev der knyttet kontakter fra Bornholmske Flygtninge-venner. Det sidste asylcenter i Rønne blev lukket i februar 2004.

 

Nye medlemmer af foreningen er meget velkomne, og kan tilmelde sig hos bestyrelsen.

 

Har du / I lyst til at være med, så ring eller skriv til os.

Bornholmske Flygtningevenner

Multietnisk Kulturhus

Lille Madsegade 32

3700 Rønne

Telefon Gitte Grønnegaard: 20484323

Email: Gitte@bcff.dk

Bankoplysninger:

Nordea Reg. 0650 konto nr 3497-534-118

CVR. 3137 7560